Kolektiv

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., advokát

Lukáš Prudil se při poskytování právních služeb orientuje zejména na potřeby klientů z oblasti medicinského práva, trestního práva, důchodového zabezpečení a zajištění osobnostních práv.

Kromě výkonu advokátní praxe působí Lukáš Prudil také na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a přednáší na školících akcích pro lékařské, zdravotnické a sociální pracovníky po celé České republice.

Životopis

 
 

Mgr. Leona Prudilová, advokátka

Leona Prudilová se věnuje především jak obhajobě v trestním řízení, tak i zastupování v řízení civilním. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti ochrany osobnosti, náhrady škody, v oblasti rodinného práva, zejména v řízení o poměrech nezletilých dětí včetně řízení o osvojení.

Životopis

  

Mgr. Eva Michelová, advokátní koncipientka

Životopis

 

Mgr. Ivana Honzová, spolupracující advokát

Životopis

 

Mgr. Vojtěch Rossmanith, advokátní koncipient

 

Bc. Martina Karásková, DiS., vedoucí kanceláře

Martina Karásková udržuje kancelář v chodu a je naprosto nepostradatelnou při řešení každodenních administrativních problémů, s nimiž se advokátní kancelář potýka.

Životopis