Kolektiv

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., advokát

Lukáš Prudil se při poskytování právních služeb orientuje zejména na potřeby klientů z oblasti medicinského práva, trestního práva, důchodového zabezpečení a zajištění osobnostních práv.

Kromě výkonu advokátní praxe působí Lukáš Prudil také na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a přednáší na školících akcích pro lékařské, zdravotnické a sociální pracovníky po celé České republice.

Životopis

 
 

Mgr. Leona Prudilová, advokátka

Leona Prudilová se věnuje především jak obhajobě v trestním řízení, tak i zastupování v řízení civilním. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti ochrany osobnosti, náhrady škody, v oblasti rodinného práva, zejména v řízení o poměrech nezletilých dětí včetně řízení o osvojení.

Životopis

 

JUDr. Jana Konečná, advokátní koncipientka

Jana Konečná se zabývá pravní pomocí žadatelům o přiznání důchodů invalidních i starobních. Dále se věnuje právu pracovnímu a občanskému, včetně zastoupení v soudním řízení.

 

Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D., advokátní koncipientka

Mgr. Eva Michelová, advokátní koncipientka

Životopis

 

Mgr. Ivana Honzová, advokátní koncipientka

Životopis

 

Mgr. et Mgr. Zdeněk Trávníček, advokátní koncipient

Životopis

 

Bc. Martina Karásková, DiS., vedoucí kanceláře

Martina Karásková udržuje kancelář v chodu a je naprosto nepostradatelnou při řešení každodenních administrativních problémů, s nimiž se advokátní kancelář potýka.

Životopis