Vítejte

kolektiv naší kanceláře je tvořen absolventy Právnické fakulty brněnské Masarykovy univerzity a díky rozdílným odborným zaměřením každého z nás jsme schopni Vám poskytnout komplexní právní služby napříč oblastmi práva trestního, přestupkového, civilního, opatrovnického, exkekučního nebo smluvního.

Mezi stěžejní oblasti, ve kterých naše kancelář poskytuje právní služby, patří zejména právo medicínské, trestní, občanské, rodinné, pracovní, azylové a obchodní.

Jsme připraveni Vám pomoci.

 
 
 
 
    Předkládaná publikace je druhým doplněným a upraveným vydáním publikace z roku 2014.